07/10/2019

Poste kratke pauze K.K. „Centar“ nastavlja sa radom i takmičenjem.

Trenutno u klubu trenira 40 dječaka različitog uzrasta svrstanih u tri selekcije.

Klub će se u narednoj sezoni takmičiti sa kadetima i juniorima. Već naredne sezone vjerujemo da će klub imati selekcije mlađih pionira i pionira (koja je već počela sa trenažnim procesom).

Zbog velike zainteresovanosti djece prioriteno je obezbijediti sale za treninge pa se u tu problematiku uključio i Savjet roditelja članova kluba. Trenutno smo obezbijedili određeni fond termina u tri škole, a vjerujemo da će se svi potrebni termini u školskim salama obezbijediti definitivno do kraja naredne nedelje.

Ciljevi kluba ostaju isti, veliki i dobar rad, dobri takmičarski rezultati, stvaranje igrača reprezentativnog nivoa po čemu smo bili i prepoznati od osnivanja 2003 godine.

Koristimo priliku i ovim putem pozivamo dječake uzrasta od 7 do 10 godina da se učlane u K.K. „Centar“..

Share